ماهی خشک جنوب یا ماهی خشک ضمن صید

ماهی خشک

ماهی خشک ضمن صید یا همان ماهی خشک جنوب ماهی هایی هستند که در فصل صید میگو توسط صیادان صید می شوند. بعد از صید میگو ماهی هایی که در تور میگو هستند و از نظر صیادان ارزش اقتصادی ندارند از میگو جداسازی می شود و برای خشک کردن زیر نور خورشید به حالت ارگانیک […]

میگو صادراتی

میگوی صادراتی

میگو صادراتی یکی از آبزیان با گونه های متنوعی است که علاوه بر ارزش غذایی بالا از نظر اقتصادی نیز ارزش بالایی دارد و در کل جهان از محبوبیت زیادی برخوردار می باشد که فروشنده آن این آبزی را به صورت بسته بندی شده و در اوزان مختلف و کیفیت بالا در معرض فروش قرار […]

خشک کردن ماهی به روش زمینی

  خشک کردن ماهی به روش زمینی یکی از مرسوم ترین و قدیمی ترین روشهای خشک کردن ماهی تازه جهت استفاده در مصارف خوراکی، خوراک دام، طیور و آبزیان و … میباشد. این روش خشک کردن ماهی که همان خشک کردن ماهی تازه روی زمین است، به دلیل سهولت در بهره برداری در مزرعه های […]

صید پرساین

صید ماهی به روش پرسان به صورت گروهی توسط صیادان انجام می شود   دراین روش صید محاصرهای با استفاده از تور به شکل مستطیل و مانور دایره ای شکل شناورهای پرساینر ( PURSE SEINER ) ، گله مـاهیـان تن را کـه از گـونه آبـزیان سطحزی می باشند و معمولاً در فصـول خـاص و در […]